Regler for purring og inkassovarsel

Regler for purring og inkassovarsel

Skal du sende inkassovarselet selv er det viktig å vite at det er noen regler for utseende og innhold som man må følge. Følges ikke disse vil inkassovarselet være ugyldig og nytt korrekt inkassovarsel må sendes noe som forlenger innfordringsprosessen.

Når en kunde ikke betaler fakturaen til forfall så skal purreprosessen starte. Lenger nede kommer vi med forslag til hvordan denne kan se ut. Det er ingen begrensing på hvor mange eller hvor ofte du sender purringer når disse er uten gebyr, dette kommer først når man sender en purring med gebyr.

Ved utsendelse av inkassovarsel forekommer de formelle kravene man må forholde seg til:

 • Inkassovarselet må sendes skriftlig, det vil si pr. papir eller elektronisk, hvis man kan bevise at det er betryggende sendt. En epost til en mottaker som du ikke er helt sikker på er riktig vil dermed være ugyldig.
 • Inkassovarselet kan tidligst sendes dagen etter forfall på faktura, men bruker du purregebyr må fakturaen være forfalt med minst 14 dager
 • Inkassovarselet må ha minst 14 dagers forfall
 • Det skal komme tydelig frem i varselet at det er et inkassovarsel. Her anbefales det å bruke "inkassovarsel" eventuelt "Varsel om inkasso" som tittel. Det anbefales ikke å bruke andre utrykk.
 • Det bør komme klart og tydelig frem i inkassovarselet hvilke faktura det gjelder og beløp.
 • Det skal tydelig fremgå av teksten i brevet at kravet vil bli overført til inkasso ved manglende betaling innen forfallsfristen.
 • Ved bruk av gebyr kan man sende to gebyrlagte purringer til den som ikke har betalt, purring kr 35,- og inkassovarsel 35,-
 • Kredittpartner ber også om at kopi av varselet lagres slik at vi har det tilgjengelig.

Hva skjer ved en innsigelse?

Når det foreligger en innsigelse av kravet kan ikke denne sendes til inkasso. Kommer denne innsigelsen før inkassovarselet er blitt sendt, kan man da heller ikke sende inkassovarsel. Kredittpartner bistår gjerne med omtvistede saker og får dem oversendt til riktig instans for behandling som vil være Forliksrådet.

Kredittpartner sitt forslag for rutine

Å sende en purring i forkant av inkassovarselet utsetter i de fleste tilfeller innfordringsprosessen med ytterligere 14 dager, vår anbefaling er dermed å sende inkassovarsel som første steg. Innfordringsrutinen blir dermed anbefalt slik: 

 • Sende faktura med avtalt forfall
 • Sende inkassovarsel 14 dager etter forfall på faktura
 • Uteblir betaling av kravet sender du kravet videre til din kundeansvarlige

Ønsker du å ta en litt mykere linje og sende ut en purring først, vil vi anbefale det slik:

 • Sende faktura med avtalt forfall
 • Sende purring 14 dager etter forfalt faktura
 • Sende inkassovarsel 14 dager etter purring er forfalt
 • Uteblir betaling av kravet sender du kravet videre til din kundeansvarlige