Inkassobegreper

Inkassobegreper

I inkassobransjen benyttes en rekke begreper som ikke alltid er så kjente. Det skaper fort forvirring og det er viktig å ha kontroll på begrepene slik at du vet hva det handler om. Dette er en liste med de vanligste begrepene og hva de betyr.

Inkassovarsel

Varselet som må sendes før en faktura kan sendes til inkasso. Må ha minimum 14 dager forfall.

Betalingsoppfordring

Brevet som sendes etter inkassovarselet. Dette er første offisielle brevet i inkassoprosessen.

Foreldelse

En faktura har en "levetid" dette er standard 3 år etter forfallsdato på fakturaen. Dette kan utsettes ved kunden erkjenner kravet, gjør innbetaling på kravet eller at kravet har gått til en rettslig instans. Ved dom forlenges foreldelsen med 10 år.

Forsinkelsesrente

Dette er renten som blir påført en faktura fra dagen etter forfallsdato. Tidligere ble dette kalt morarente. Rentesatsen blir satt av myndighetene to ganger i året, 1. januar og 1. juni.

Hovedstol

Dette er et annet ord på fakturabeløpet på den gitte vare/tjeneste.

Kreditor

Dette er oppdragsgiveren av kravet, altså den som sendte fakturaen.

Debitor

Dette er skyldner av kravet. Mottager av fakturaen.

Salær

Dette er inkassoomkostningene som blir lagt på kravet. Dette varier om det er mot privatperson eller bedrift og størrelsen på kravet. Salæret blir satt en gang i året av myndighetene.