Våre tjenester

Fakturaservice

Å overlate fakturering og oppfølgning til oss frigir tid til din kjerneaktivitet.

Reskontroservice

Vårt overordnede mål er at kunde skal få betalt så fort som mulig.

Et viktig virkemiddel for dette er fullstendig kontroll over reskontro uansett volum.

Inkasso

Vi tror personlig ansvar for kunden er viktigst, dette underbygges av våre gode resultater.

Kontakt oss

Kredittpartner AS

400 00 477

Berghagan 7, 1405 Langhus, Norway

Telefontid fra 09:00-15.00

©2018 by Kredittpartner AS.