top of page
Søk
  • KPartner

Inkassobransjen i fokus

Inkassobransjen har vært i vinden som aldri før de seneste ukene, med et stort antall oppslag. Og nesten uten unntak har det blitt rettet søkelyset mot inkassosalæret. Dette finner jeg merkelig, siden dette er en mindre del av det totale kravet i de tilfellene som har blitt belyst. Og det er rimelig godt dokumentert at det ikke er her problemet ligger.


Men først en liten betraktning. Det argumenteres med at prosessene er automatisert og at kravene blir sendt til namsmannen «uberørt av menneskehånd» og at dette skal være argumentet for at inkassosalærene skal reduseres. Er ikke dette en del av problemet? Hvilken inkassobransje ønsker man, om man i det hele tatt aksepterer at bransjen finnes?


Som en aktør i bransjen gjennom 40 år ønsker jeg ikke en slik utvikling. En stor del av vårt arbeid er samtale med skyldnere (som ofte er i en vanskelig situasjon) og finne fram til løsninger som de skal leve med. For alle er vel enige om at når man kjøper en vare eller tjeneste så skal den betales, alternativet er at prisen øker for oss andre som betaler til riktig tid. Det bør vel gis rammebetingelser som forsvarer at man arbeider mot en løsning uten å bruke rettsapparatet for å tilegne seg større inntekt? Er det ikke slik at det er de automatiserte rutinene som er årsaken til de tilfeller som er trukket fram i media?


Hva skjedde tilbake i 2010 som er siste gang inkassosalærene ble redusert - til dels kraftig. Argumentasjonen den gang var at man skulle bekjempe fattigdom. Vi vet i ettertid at resultatet har blitt det stikk motsatte. Antall saker til namsmannen med betydelige tilleggskostnader har nærmest eksplodert! Det har blitt betydelig mer krevende å være sen betaler og å ha lav betalingsevne. Å sette ned inkassosalærene ytterligere vil forsterke den negative utviklingen.


Løsningen ligger hos lovgiver. Tilleggs salærer for (det såkalte skrivegebyret) å sende saker til rettsapparatet må/bør reduseres og det må settes strengere krav til å sende små krav til rettslig behandling. Dette vil medføre at det blir mindre attraktivt å benytte rettsapparatet til å utføre arbeidet og belastningen mot skyldner vil bli mindre. Og, det hadde heller ikke vært helt feil om rettsgebyret hadde fått en reduksjon, for å komme en bedre løsning i møte.

Derfor er en reduksjon inkassosalæret en svært dårlig løsning. Det er forsøkt tidligere og det fungerer ikke som virkemiddel.


Tore Lysfjord

Daglig Leder i Kredittpartner AS

115 visninger

Siste innlegg

Se alle

Lillejulaften stenger vi 12.00. Julaften: Stengt 1.Juledag: Stengt 2.Juledag: Stengt 27/12-30/12: 10.00-14.00

Vi har åpent som vanlig mandag og tirsdag, og tar påskeferie f.o.m Onsdag 08.04.2020. Vi ønsker alle samarbeidspartnere en riktig god påske.

bottom of page