top of page
Søk
  • KPartner

Inkasso i nyhetene

Det har de seneste ukene vært oppslag som har satt negativt fokus på inkassobransjen.


Vi vil gjerne orientere om dette slik at man kan få et mer nyansert syn på de saker som er publisert. Vi sikter til følgende oppslag:


https://www.nrk.no/norge/_-for-lonnsomt-a-drive-inkasso-i-norge-1.14309453


https://www.nrk.no/norge/tre-bompasseringer-pa-svinesund-kostet-5164-kroner-1.14289418


Dette er et resultat av en behandlingsform som store deler av bransjen benytter, spesielt de større aktørene i bransjen. Etter inkassogebyrene ble kraftig redusert med virkning fra 1. januar 2010 ble resultatet, en mer maskinell behandling av inkassosaker. Antall medarbeidere ble redusert og det ble lagt større oppdragsmengde på de resterende. Den personlige kontakten med kundene og kontroll ble redusert.


Det mest betenkelige er at man sender en langt større andel av kravene til rettslig behandling for å oppnå høyere gebyrer. I realiteten er dette å tilegne seg større inntekter, og påføre kunden større omkostningsrisiko og påføre skyldner unødvendige kostnader.

Effekten av reduksjonen av inkassogebyrene har blitt høyere kostnad for skyldner, større omkostningsrisiko for kunden og høyere inntekt for inkassoselskapet.


I Kredittpartner har vi alltid hatt som målsetting at vi skal være den beste inkassopartner for våre kunder. Det er en målsetting som innebærer en hel del konsekvenser.


• Vi sender selvfølgelig ikke krav til rettslig behandling på automatikk. Vi prioriterer å oppnå en utenomrettslig løsning, så raskt som mulig. Rettslige skritt skjer alltid etter en vurdering og i samråd med våre kunder.

• Alle kunder i Kredittpartner har sin egen kundeansvarlig, de blir ikke henvist til et kundesenter eller kommunikasjon kun gjennom web. Og rettslige skritt for småbeløp blir ikke vurdert.

• Vi dekker kundens penger først, siden raskt oppgjør er en av våre forpliktelser vi har ovenfor våre kunder.

• Siden vår målsetting er at kunden skal ha alle sine penger – så raskt som mulig. Så har vi selvfølgelig ingen inkassoovervåking som motiverer til å bruke lenger tid.

Vi vil ikke fremstå som selvgode, vi gjør stikk motsatt av hva bransjen for øvrig foretar seg.

Ja, kanskje det, men det er uansett en sannhet. Og til tross for at vi vill ha betydelig høyere inntekt med «å følge strømmen». Når vi i Kredittpartner inngår en avtale med deg som kunde, så inngår vi også en forpliktelse om å behandle dine krav på den best mulige måten – FOR DEG! Dette er en avtale som ikke gir oss grunnlag for å ta snarveier, eller disposisjoner til vår egen fordel på bekostning av deg.

Vi synes det er trist med slike nyhetsoppslag siden det bidrar til å svekke troverdigheten for hele bransjen. Men, vi forsikrer at vi i Kredittpartner alltid vil arbeide til det beste for våre kunder, og skyldner.


Tore Lysfjord

Daglig Leder

22 visninger

Siste innlegg

Se alle

Lillejulaften stenger vi 12.00. Julaften: Stengt 1.Juledag: Stengt 2.Juledag: Stengt 27/12-30/12: 10.00-14.00

Vi har åpent som vanlig mandag og tirsdag, og tar påskeferie f.o.m Onsdag 08.04.2020. Vi ønsker alle samarbeidspartnere en riktig god påske.

bottom of page