top of page

Kredittpartner Faktura:

Det å overlate fakturering og oppfølging til oss frigjør tid til kjernevirksomheten. Det øker kontrollen samtidig som vi sørger for at dine kunder blir godt ivaretatt. Vi tilbyr en sømløs ende til ende tjeneste med integrasjoner mot ditt system. Vi henter fakturagrunnlag, utformer faktura med layout etter ønske, før vi formidler dette i den kanalen du som kunde foretrekker.
Mindre bedrifter tilbys login på egen side for utforming av faktura, som går direkte inn i vårt fakturasystem om dette er ønskelig.

KredittPartners overordnende mål er at våre kunder skal ha betalt så fort som mulig. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er evnen til å kontrollere reskontro uansett volum.

Vi sørger for en kontinuerlig oppdatert reskontro, med kontroll helt ned til hver enkelt transaksjon, det utarbeides rapporter etter kundes ønske.

Dette bidrar til fullstendig kontroll over egen fordringsmasse og likviditet.

Purring og inkasso er de naturlige, siste stengene i en fakturaservice.

Man er i dag ikke lovpålagt å sende purring, men mange benytter seg av dette for å forvisse seg om at faktura er mottatt.

Med en fakturaservice avtale fra KredittPartner vil ikke dette være nødvendig, men vi tilbyr dette etter kundens ønske.

Er det slik at betalingen fortsatt uteblir flyttes saken automatisk over til KredittPartners inkasso tjeneste. Her vil man ha mulighet til å logge inn på egen kundeweb hvor det foreligger fullstendig oversikt over ubetalte fordringer og oversikt over hvilke aktiviteter som blir gjort for å oppnå betaling.

bottom of page